Cases

Zij ervaren de kracht van maatwerk software

De Wim Hof App

De Wim Hof Method (WHM) toegankelijk maken. Dat is het doel van de WHM Apps. De Wim Hof Method is een methode waarmee iedereen zijn innerlijke kracht kan (her)vinden. Het is de droom van Wim Hof om iedereen gezond, krachtig & gelukkig te maken. In de app is zijn methode met ademhaling, koud therapie & commitment oefeningen te beoefenen. De voortgang kun je vervolgens ook bijhouden in de Wim Hof App.

View Details

De KIC-app

Eind 2014 kwam KOEN Training naar ons toe met de vraag of we het sociaal-pedagogische concept ‘KIC Training’ konden ondersteunen met een app. Even voor de beeldvorming, KIC Training is een programma dat draait op vmbo-scholen met als doel het verbeteren van de sociale veiligheid. Dit doet KIC Training door de leerlingen ‘handig gedrag’ te leren.

Met de KIC-app moest het voor docenten gemakkelijker worden om de KIC Trainingen te geven.

View Details

Kwaliteitszorg app

Wij hebben een kwaliteitszorg app voor het onderwijs (PO/VO/MBO/HBO) ontwikkeld gebaseerd op het waarderingskader van de inspectie. Middels deze app kunnen onderwijsinstellingen hun kwaliteitszorg verbeteren en beter borgen in de gehele organisatie. De kwaliteitszorg app is opgebouwd rondom de ‘jaardoelen’ die onderwijsinstellingen normaliter in een jaarplan stellen, in de kwaliteitszorg app kunnen deze jaardoelen worden gekoppeld aan het waarderingskader van de inspectie.

View Details