Kwaliteitszorg app

Kwaliteitszorg Onderwijs App

Wij hebben een kwaliteitszorg app voor het onderwijs (PO/VO/MBO/HBO) ontwikkeld gebaseerd op het waarderingskader van de inspectie. Middels deze app kunnen onderwijsinstellingen hun kwaliteitszorg verbeteren en beter borgen in de gehele organisatie. De kwaliteitszorg app is opgebouwd rondom de ‘jaardoelen’ die onderwijsinstellingen normaliter in een jaarplan stellen, in de kwaliteitszorg app kunnen deze jaardoelen worden gekoppeld aan het waarderingskader van de inspectie.

Kwaliteitszorg app onderwijs - voorbeeld 2

De klantvraag

“Wij hebben een app voor de kwaliteitsprocessen nodig, hoe we het nu doen is te omslachtig en kost teveel tijd!”

Aanpak

Doelstellingen bepalen

In deze stap hebben we samen Tabor College de doelstellingen voor de kwaliteitszorg app uitgewerkt. Tijdens deze fase kwam bijvoorbeeld naar voren dat we gezien de toekomstplannen beter een kwaliteitszorg app konden ontwikkelen waarin meerdere scholen opgenomen zouden kunnen worden. Dit was in eerste instantie niet nodig, maar de verwachtig was dat binnen enkele jaren de andere scholen een soortgelijke app nodig zouden hebben.

Daarom is toen besloten om direct alle scholen binnen de scholengemeenschap Tabor College te betrekken bij de ontwikkeling van de webapplicatie.

Ontwerpen

Nadat de doelstellingen met alle betrokken scholen waren vastgesteld zijn we overgegaan naar de ontwerp fase van de webapplicatie. In dit proces lag de uitdaging in het feit dat je te maken hebt met drie verschillende organisaties die één en dezelfde kwaliteitszorg app moeten gaan gebruiken. 

We op een iteratieve (SCRUM) manier met alle scholen overlegd en samengewerkt. Wij zijn regelmatig naar de verschillende scholen gegaan om daar de ontwerpen te bespreken en verder te perfectioneren. 

Het resultaat van deze fase is dat er  ontwerpen op tafel liggen die als basis kunnen gaan dienen bij de ontwikkeling.

Ontwikkeling

Tijdens de ontwikkeling van de kwaliteitszorg app hebben in de basis gebruikgemaakt van een modern en beproefd PHP framework.

Bij de ontwikkeling hebben we ook een (API) koppeling gebouwd met het Identity Management System (IMS) van het Tabor College. Hierdoor kunnen alle medewerkers van het Tabor College inloggen met de standaard logingegevens die ze ook voor andere applicaties gebruiken. Wanneer zij het wachtwoord wijzigen in het IMS wordt dit ook automatische overgenomen in de kwaliteitszorg app.

De kwaliteitszorg app is opgebouwd in 3 modules. Een bestuursbureau, een MT (management team) en een medewerker omgeving. Zodra een module ontwikkeld was kregen de betrokkenen direct toegang tot een beta-versie. De feedback die daarop volgde konden we dan nog voor de release meenemen.

 

Implementatie

Na de ontwikkeling is de kwaliteitszorg app daadwerkelijk geïmplementeerd op de verschillende scholen. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende volwassenheidsstadia waarin de verschillende scholen m.b.t. de kwaliteitszorg processen verkeerde.

Omdat we de kwaliteitszorg app dus modulair hebben opgebouwd was het ondanks dat het alle scholen in dezelfde kwaliteitszorg app werken voor de individuele scholen gewoon mogelijk zelf te kiezen welke delen zij in eerste instantie zouden gaan invoeren. 

Het resultaat is dat de webapplicatie nu gebruikt wordt door alle scholen in de scholengemeenschap Tabor College.

De oplossing

Webapplicatie

Doormiddel van de kwaliteitszorg app kunnen de scholen nu hun kwaliteitszorg processen beter volgen en kost het bijhouden van de jaarplannen een stuk minder tijd. Tegelijkertijd draait de kwaliteitszorg app ook in de cloud en hebben de medewekers overal toegang tot de kwaliteitszorg app.

Modulair opgebouwd

Doordat de kwaliteitszorg app module is opgebouwd kunnen alle scholen met hun eigen kwaliteitszorgprocessen  gebruik maken van dezelfde webapplicatie. Het grote voordeel hiervan is dat het overkoepelende bestuursbureau zicht heeft op alle scholen.

Waarderingskader

De kwaliteitszorg app is rondom  het waarderingskader (PO/VO/MBO/HBO) van de inspectie opgebouwd. Dit stelt de locaties in staat de kwaliteitsprocessen perfect af te stemmen op het waarderingskader. De scholen hebben nu al in kaart hoe ze ervoor staan nog voor dat de inspectie langskomt.

Geïnteresseerd in de Kwaliteitszorg Onderwijs App?
Inmiddels is deze app voor alle onderwijsinstellingen in Nederland beschikbaar!

Bel ons!

Direct iemand aan de lijn!

Website

Kwaliteitszorg Onderwijs App