Excel dashboard maken? Automatiseer uw bedrijf met een webapplicatie!

Het probleem van een Excel dashboard

Deze week een artikel over het tijdverslindende monster ‘Excel’. En een antwoord op de vraag hoe je nu als organisatie voorbij de Excel dashboard fase groeit! Want in ieder bedrijf wordt ergens wel Excel gebruikt en daar is ook helemaal niets mis mee. Maar weet wanneer u moet stoppen! Anders wordt Excel een tijdverslindend en efficiëntie slopend monster!

Een voorbeeld

Ik neem nu als voorbeeld een bedrijf die de eerste stappen gaat zetten op het gebied van kwaliteitszorg. In het begin wordt er dan vaak gestart met een Excel-sheet waarin  diverse doelen worden geformuleerd. Op een andere sheet worden dan de resultaten bijgehouden in een simpel Excel dashboard. Op die manier zet de organisatie zijn eerste stappen op het gebied van kwaliteitszorg. Goed bezig dus!

Groeien.... (te ver)

Een jaar later wordt de kwaliteitszorg een belangrijker punt in de organisatie. Ook de afdelingen worden nu geacht te zorgen voor gedocumenteerde doelstellingen op het gebied kwaliteitszorg. Vervolgens gaan al die afdelingen ook een Excel-sheets maken. En eens in de drie maanden worden de sheets opgestuurd naar de management assistent. Hij of zij voegt vervolgens alle gegevens samen en maakt daar weer een Excel dashboard van. In deze fase beginnen de eerste problemen al op te spelen. Niet iedere afdeling gebruikt exact het zelfde ‘format’, ook niet iedere afdeling formuleert alle doelen op de juiste manier en het samenvoegen en interpreteren van de resultaten begint een tijdrovende klus te worden. Langzamerhand wordt het onoverzichtelijk en begint het te lijken op een eindeloze knoop (van data).

Groei voorbij de Excel fase

Wanneer je als organisatie verder wil groeien dan de Excel fase. En niet met een tijd verslindend Excel monster wil blijven zitten is het belangrijk te standaardiseren en te automatiseren. Een eerste stap hierin kan zijn dat alle afdelingen een zelfde format gaan hanteren (standaardiseren) zodat het handmatig koppelen eenvoudiger wordt. 

Als je het vervolgens echt goed wil aanpakken kun je gaan denken aan het gebruiken van software dat specifiek is ontworpen voor een bepaalde taak. Zoals bij kwaliteitszorg een applicatie waarin medewerkers de kwaliteitszorg gegevens in kwijt kunnen. In een aantal branches zijn er standaard oplossingen die soms uitkomst bieden. Wanneer dat niet het geval is kun je denken aan maatwerk software in de vorm van een webapplicatie. Deze webapplicatie wordt dan specifiek ontwikkeld voor de processen van jouw bedrijf.

 

Bekijk de kwaliteitszorg app case

Een webapplicatie specifiek ontwikkeld voor kwaliteitszorg processen van vo-scholen.
About the author

Solution architect